TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİNİZİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BÜROSUNA BAŞVURARAK BİLDİREBİLİRSİNİZ 
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI

Satın aldığınız herhangi bir mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunu fark ettiğinizde öncelikle o mal veya hizmeti aldığınız satıcı veya sağlayıcı ile görüşmeniz gerekir. 
Sorunu çözemiyor ve karşı taraf yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, firma yetkilileri ile görüşmenizde yarar vardır.
Bu tür görüşmelerde yasal haklarınızı (malın iadesi, malın yenisi ile değiştirilmesi, malın tamiri, malın ayıbı oranında bedelinden indirilmesi) bildiğinizi ve seçimlik haklarınızdan hangisini tercih ettiğinizi belirtmeyi unutmayın.
Her şeye rağmen, sonuç alamadıysanız, mal ya da hizmeti satın aldığınız yerde veya ikamet ettiğiniz yerde bulunan; 
*Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine,
*Tüketici Mahkemelerine,
başvurmalısınız. Böyle bir durumda hakkınızı aramamanız sadece o mal veya hizmet nedeniyle sizin zarara uğramanızı değil, aynı zamanda tüketiciye saygılı olmayan satıcıyı ödüllendirmek ve başka tüketicilerin de benzer mağduriyetlere uğramasına sebep olmak anlamına gelir.
HAKEM HEYETLERİ VE TÜKETİCİ MAHKEMELERİ NEREDEDİR?
Hakem Heyetleri illerde Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlık binalarındadır.
81 İl Müdürlüğü ile 892 ilçede Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri bulunmaktadır. Ancak iki ilçede (İlçemizde ve Bursa İli Osmangazi İlçesinde) iki hakem heyeti bulunmaktadır.
Tüketici Mahkemeleri ise her il ve ilçenin Adliye binalarında bulunmaktadır.
NEREYE BAŞVURULMALI?
Başvurular, tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikamet ettiği yerdeki hakem heyetine yapılır. 
Satın aldığınız ve şikayet konusu olan mal ya da hizmetin değeri 01 Ocak 2016’dan itibaren 2.320,00 TL’nin (Parasal sınır her yıl DİE’nin TEFE’de meydana gelen yıllık artış oranında artırılır.) altında ise sorunun çözümü için İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmanız zorunludur. Bu durumda, hakem heyetlerinin aldığı karar bağlayıcıdır.
Hakem heyetinin lehinize verdiği karara satıcı veya sağlayıcının uymaması durumunda İcra Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz.
Hakem heyeti kararı, aleyhinize çıktıysa 15 (onbeş) gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirsiniz. İtirazı görüşen Tüketici Mahkemesinin kararı kesindir.
Şikayet konusu olan mal ya da hizmetin değeri 2.320,00 TL’nin üstünde ve 3.480,00 TL.’nin altında ise İl Hakem Heyetlerine başvurulabileceği gibi, 3.480,00 TL.'nin üstünde ise Tüketici Mahkemelerine başvurulabilir. 
BAŞVURUNUZU NASIL YAPACAKSINIZ?
Şikayet konusunu içeren dilekçe ve ekinde konuya ait belgeleri (fatura, satış fişi, garanti belgesi, sözleşme vb.) 2 (iki) suret halinde düzenleyerek Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmanız gerekmektedir. 

Yazılı dilekçenizde,
• Adınız Soyadınız
• T.C. Kimlik Numaranız
• Adresiniz – Telefon Numaranız
• Şikayet Edilenin Unvanı ve Adresi
• Satın aldığınız mal ya da hizmetin ne olduğunu, özelliklerini, 
• Malın ne zaman teslim edildiğini ya da hizmetin ne zaman ve nerede verildiğini,
• Ne kadar para ödediğinizi, 
• Sorunun ne olduğunu, 
• Satıcı ya da sağlayıcıya durumu ilettiğinizde neler olduğunu, 
• Ne yapılmasını istediğinizi anlatın.
 BAŞVURULARDAN ÜCRET ALINMAZ
Hakem heyetlerine yapılan başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. Hakem heyetlerince görevlendirilecek bilirkişi ücretleri Ticaret İl Müdürlüğü tarafından karşılanır.
GÖRÜŞÜLME SÜRESİ
Hakem Heyetlerine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 6 (altı) ay içinde karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla 6 (altı) ay daha uzatılabilir.
Kararlar, alındığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir.
 
EFELER İLÇESİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ:
İLETİŞİM:

Adres: 
Efeler Mah. Hürriyet Bulvarı 2275 Sok. No.17 Efeler/AYDIN
 
Tel: BİLGİ İÇİN 0 (256) 213 66 67 – 213 06 63  Faks: 0 (256) 215 06 72