T.C.
EFELER KAYMAKAMLIĞI
İlçe Nüfus Müdürlüğü
Hizmet Standartları Tablosu
 
 
 
SIRA NO
SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
T.C. KİMLİK KARTI BAŞVURUSU
İŞLEMLERİ
İlk Defa T.C. Kimlik Kartı Başvurusu için:
1- Mevcut nüfus cüzdanı, Ehliyet, Geçerli Pasaport, Memur cüzdanı, Avukat kimlik kartı, Askeri kimlik kartı,
basın kartı, Uluslararası Aile cüzdanı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğralı belge
2- Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet Biyometrik fotoğraf ( 5 x 6 cm ebatında)
3- 15 yaşını tamamlamış herkes bizzat kendisi başvuracaktır
4- 15 yaşını tamamlamış ve Nüfus Cüzdanında fotoğrafı bulunmayan veya Nüfus Cüzdanını kaybeden kişiler kimliğini kanıtlayan süresi geçmemiş fotoğraflı pasaport, okulca verilmiş kimlik belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı veya ÖSYM tarafından verilmiş sınav giriş belgesi ile başvurabilecektir. Fotoğraflı bir belge ibraz edilememesi durumunda, anne, baba, eş, ergin kardeşi veya çocuğu, bunların  bulunmaması durumunda ise vasisi ile birlikte müraacaatları kabul edilecektir.
Kayıp T.C. Kimlik Kartı Müracaatı:
1-Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet Biyometrik fotoğraf ( 5 x 6 cm ebatında) istenir. Biyometrik doğrulaması yapılır.
10- 20 Dakika
2
MAVİ KART BAŞVURUSU
İŞLEMLERİ
Yenileme veya Değiştirme için:
1- Mevcut Mavi Kart veya Eski Pembe Kart (Fotokopisi alınacak)
2- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf ( 4,5 x 6 cm ebatında)
İlk Başvuru İçin:
1- İsteği Belirten Dilekçe
2- Yabancı Devlet Vatandaşı olduğunu gösteren Kimlik Belgesi veya Pasaportun Noter tasdikli Tercümesi
3- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf ( 4,5 x 6 cm ebatında)
10 Dakika
3
ULUSLARARASI AİLE CÜZDANI VERİLMESİ
1- Mevcut Uluslararası aile cüzdanı
2- Yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığınca ya da resmi kurumlarda çalışan personel için çalıştıkları kurum tarafından düzenlenmiş Uluslararası Aile Cüzdanı Talep Belgesi
3- Eşlere ait son altı ay içinde çekilmiş 2 şer adet vesikalık fotoğraf
4- Başvuru sahibine ait varsa sürücü belgesi, pasaport, uluslararası aile cüzdanı, kamu kurumları personel kimlik kartı vb. belgelerinden birisi
20 Dakika
 
 
4
 
SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURU İŞLEMLERİ
 
İlk Kayıt;
1-Kimlik Belgesi,
2-Sürücü Sertifikası,
3-Ögrenim Belgesi,
4-Sürücü Sağlık Raporu,
5-Harç Bedeli ve Vakıf Payı,
6-Biyometrik Fotoğraf (1 adet)
7-Kan Grubu Kartı veya Sözlü Beyan,
8-Adli Sicil Belgesi
Kayıp/ Çalıntı, Yıpranma, Kimlik Bilgilerinde Değişiklik;
1-Kimlik Belgesi,
2-Kayıp/ Çalıntı Değilse Mevcut Sürücü Belgesi,
3-Sürücü Sağlık Raporu,
4-Harç Bedeli ve Vakıf Payı,
5-Biyometrik Fotoğraf (1 adet)
6-Kan Grubu Kartı veya Sözlü Beyan
7-Adli Sicil Kaydı Belgesi
Yeni Bir Sınıf Ekleme;
1-Kimlik Belgesi,
2-Sürücü Sertifikası,
3-Öğrenim Belgesi,
4-Sürücü Sağlık Raporu,
5-Harç Bedeli ve Vakıf Payı,
6-Biyometrik Fotoğraf (1 adet),
7-Kan Grubu Kartı veya Sözlü Beyan,
8-Adli Sicil Belgesi,
9-Kayıp/ Çalıntı Değilse Mevcut Sürücü Belgesi.
Dış Ülkelerde Alınan Sürücü Belgesi Değiştirme;
1-Yabancı Sürücü Belgesinin Aslı ve Renkli Fotokopisi,
2-Yabancı Sürücü Belgesinin, Noter veya Konsolosluk Onaylı Türkçe Tercümesi,
3-Kimlik Belgesi,
4-Sürücü Sağlık Raporu,
5-Harç Bedeli ve Vakıf Payı,
6-Biyometrik Fotoğraf (1 adet),
7-Kan Grubu Kartı veya Sözlü Beyan,
8-Öğrenim Belgesi, Yurt Dışından Alınan Öğrenim Belgelerinin Noter Tasdikli Tercümesi,
9-Adli Sicil Kaydı Belgesi.
 
15- 20 Dakika
5
UMUMA MAHSUS PASAPORT BAŞVURU İŞLEMLERİ
1-Kimlik Kartı veya Geçici Kimlik Belgesi,
2-Biyometrik Fotoğraf,
3-Öğrenci Belgesi (Harçsız Umuma Mahsus),
4-Daha Önce Alınmış, İptal İşlemi Uygulanmamış Geçerli/ Geçersiz Pasaportlar,
5-Harç Bedeli Ödendi Makbuzu ve Değerli Kağıt Bedeli,
6-Ergin Olmayan veya Kısıtlılar İçin Veli, Vasi veya Kayyum Kararı ve Muvafakat Belgesi,
7-Biyometrik Veri
 
15-20 DAKİKA
6
DOĞUM İŞLEMLERİ (İLK KAYIT)
1- Anne ya da Babanın bizzat başvuruda bulunması
2- Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, uluslararası aile cüzdanı, kamu kurumları personel kimlik kartı vb. belgelerinden en az birisi.
3- Sağlık kuruluşunun verdiği imzalı ve tasdikli doğum raporu
4- Yurt dışında doğan çocuğun doğumunun Müdürlüğe bildirimi halinde bildirimde bulunma yetkisine sahip kişinin nüfus cüzdanı -yabancı doğum belgesinin noterden onaylı Türkçe tercümesi –Çok dilli doğum belgesi
10 DAKİKA
 
 
 
 
7
SAKLI NÜFUS İŞLEMLERİ
1- Saklı Nüfus İlmuhaberi Dilekçe ve Beyan Formu (Vat-24) Muhtar ve üyeler tarafından onaylı
2- Saklı Nüfus Soruşturma Formu(Vat-25).
3- Anne, baba ve kardeşlerini gösterir nüfus kayıt örneği,
4- Saklının ana ve babası ile varsa kardeşlerinden en az ikisinin ilgilinin kendi öz çocukları/ kardeşleri olup olmadığı yolunda, saklıyı tanıyan en az kendi yaşıtı iki kişinin ve ayrıca, ikamet ettiği yer köy/mahalle muhtarı ile iki üyenin ifadeleri,
5- Yaş Tespit Formu
6- Doğum Tutanağı.
7- İki fotoğraf
45 Gün
9
EVLENME OLAYI TESCİL İŞLEMLERİ
1-Evlendirme Memurlukları tarafından düzenlenen 2 adet onaylı ve imzalı Evlenme Bildirimi Formu
5 Dakika
10
EVLENDİRME İŞLEMLERİ
1- Evlenme ehliyet belgesi.
2- Vesikalık fotoğraf. (6’ şar adet)
3- Resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu/sağlık
kurulu raporu
2 Saat
11
ÖLÜM TESCİL İŞLEMLERİ
1-Sağlık kuruluşları, köy muhtarlıkları, askeri birlikler ve cumhuriyet savcılığı tarafından düzenlenen iki adet onaylı ve imzalı.
5 Dakika
12
ÖLÜ OLDUĞU HALDE NÜFUS KÜTÜKLERİNDE
SAĞ GÖRÜNENLER HAKKINDA
ARAŞTIRMA YAPILMASI İŞLEMİ
1- Yazılı Başvuru,
2- Varsa Ölüme ilişkin resmi bir belge,
3- Belge ibraz edilmediği takdirde 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 33’ üncü maddesine istinaden tahkikat sonucu.
Bir gün içinde işlemi
tamamlanıp tahkikat
için Kolluk Kuvvetlerine
gönderilir
13
NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
1- İlgilinin kendisi, eşi, velisi, vasisi, alt üst soyları (1 nci derece yakınları) ya da bu kişilere ait
vekillik belgesi
ibraz edenler başvurabilir.
2- Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, kamu kurumu kimlik kartı
vb. belgelerinden en az birisi
3- Dilekçe (Şahsen başvurularda yazılı müracaat aranmaz.
4- Nüfus Kayıt Örnekleri E- Devlet üzerinden de alınabilmektedir. Ayrıca 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 45’ inci maddesinin 7’ nci fıkrası gereğince, Kurum ve Kuruluşlar vatandaşlardan ve Nüfus Müdürlüklerinden nüfus kayıt örneği talep etmeksizin Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden kayıtlara ulaşacaktır.
3 Dakika
14
ADRES BEYANI İLE
İLGİLİ İŞLEMLER
1- 18 yaşını doldurmuş kişilerin bizzat kendisi ya da evli ise eşi, yerleşim yeri aynı konut olan ailenin
ergin fertleri
birbirleri yerine ve bu şahıslara ait vekillik belgesi ile veli, vasi, kayyım tayin edildiğine ilişkin
karar ibraz edenler adres beyanı yapabilirler.
2- a) Öncelikle beyan edilen adresin ulusal adres veri tabanında yer alıp almadığı ile beyan edilen adreste
başkasının olup olmadığı kontrolü yapılır. Bir engel yok ise herhangi bir belge istenmeksizin adres beyanı
tescil edilir.
b) Yapılan sorgulama sonucu beyan edilen adreste halen bir başkasının oturduğu tespit edilir ise ilgiliden
adres beyan formu ile beyanını teyit edici elektrik, su, sabit telefon, doğalgaz faturası, noterden tasdikli kira
sözleşmesi, tapu kaydı gibi belgelerden en az birisi istenir.
3-Birlikte oturma gerekçesi ile daha önce beyan edilmiş bir adrese bildirimde bulunulması durumunda,
a) Birlikte oturulacak kişi ile akrabalık (eş, çocuk, ana-baba, kardeş ) bağı yok ise birlikte müracaat edilir ve
birlikte oturulduğuna dair imzaları alınır.
b) Akrabalık (eş, çocuk, ana-baba, kardeş,) bağı var ise beyan alınır ve tescil edilir.
5- 10 Dakika
15
YERLEŞİM YERİ VE
DİĞER ADRES BELGESİNİN
VERİLMESİ
1- İlgilinin kendisi, eşi, velisi, vasisi ve bu kişilere ait vekillik belgesi olanlar alabilirler. Yerleşim
yeri aynı olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres bilgisini alabilir.
2- Ergin olmayan çocuklarının adres bilgisi anne ya da babası tarafından, evlilikleri sona ermiş kişilerin ergin
olmayan çocuklarına ait adres bilgileri ise velayeti verilen kişi tarafından alınır.
3- Bu kişilere ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, uluslararası aile cüzdanı, kamu kurumu kimlik kartı
vb. belgelerinden en az birisi istenir.
4-Nüfus Kayıt Örnekleri E- Devlet üzerinden de alınabilmektedir. Ayrıca 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 45’ inci maddesinin 7’ nci fıkrası gereğince, Kurum ve Kuruluşlar vatandaşlardan ve Nüfus Müdürlüklerinden Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi talep etmeksizin Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden kayıtlara ulaşacaktır.
5 Dakika
16
MAHKEME KARARLARININ TESCİLİ
1-Boşanma, Evlat Edinme, Kayıt Düzeltmesi (yaş, ad ve soyad düzeltmesi vb.), Soybağı Düzeltilmesi, Gaiplik gibi kesinleşmiş iki adet mahkeme kararları mahkemenin yazı işleri müdürlüğünce en geç 10 gün içinde kurye, posta veya zimmet ile bağlı oldukları ilçe nüfus müdürlüklerine gönderilir
5- 10 Dakika
17
İDARECE KAYIT DÜZELTME
1- Yazılı başvuru ve kişinin kimliğini kanıtlayan belge
2- Kişinin talebini kanıtlayacak dayanak belgesi ( var ise )
5- 10 Dakika
18
TANIMA
1-Başvuru sahibi babaya ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, uluslararası aile cüzdanı, kamu
kurumları kimlik belgelerinden birisi
2- Doğum raporu (var ise)
3- Annenin kimlik bilgileri (çocuk nüfus aile kütüklerine kayıtlı ise çocuğun da kimlik bilgileri)
(Yabancı kadından doğan çocuğun tanınmasında; kadının çocuğun doğduğu tarihteki medeni halini gösterir, yabancı resmi makamlarca verilmiş, usulüne uygun olarak tasdik edilmiş belgenin aslı gerekmektedir. Tanınan çocuğun kimliği anneye verilir)
10- 15 Dakika
19
ÇOK DİLLİ BELGELER
(FORMÜL A-B-C)
1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, uluslararası aile cüzdanı, kamu kurumları kimlik kartı vb. belgelerden en az birisi
2-Dilekçe ( Şahsen başvurularda yazılı müracaat aranmaz.)
3-Vekillik belgesi ile yapılan müracaatlarda vekillik belgesinin aslı ile vekilin kimliği. Vekillik Belgesinin fotokopisi dosyasına takılır.
4-Evlenme Ehliyet Belgesi talep eden kişinin evleneceği yabancı uyruklu kişiye ait kimlik bilgileri
5- 10 Dakika
20
KIZLIK SOYADINI
KULLANMA TALEBİ
1- Yazılı Başvuru. (Dilekçenin havalesinin ardından süre geçerlidir.)
2- Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, uluslararası aile cüzdanı, kamu kurumları kimlik kartı vb. belgelerden en az birisi.
5- 10 Dakika
21
DİN DEĞİŞİKLİĞİ
1- Yazılı Başvuru. (Dilekçenin havalesinin ardından süre geçerlidir.)
2- Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, uluslararası aile cüzdanı, kamu kurumları kimlik kartı vb. belgelerden en az birisi (18 yaşından küçüklerde anne-babanın birlikte müracaatı gerekmektedir)
5- 10 Dakika
 
 
 
 
 
 
22
 
 
GÖÇMEN OLARAK VEYA
YETKİLİ MAKAM KARARI
İLE TÜRK VATANDAŞLIĞINI
KAZANANLARIN AİLE
KAYITLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ
 
 
1- Yazılı Başvuru
2- Aynı aileden olduğunu kanıtlayın belge (var ise)
3- Aynı aileden olduğu belgelenmez ise mahkemeden alınacak tespit kararı
 
 
 
 
 
 
4 Saat
23
ESKİ KÜTÜKLERDEKİ NÜFUS
KAYITLARININ AİLE KÜTÜKLERİNE
ALINMASI İŞLEMİ
1- Yazılı Başvuru
2- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Arşiv Daire Başkanlığından eski kütük kaydı
3- Valilik Talimatı
Dosya tamamlanmasına müteakip 4 Saat
24
İSİM DENKLİK BELGESİ
1- Yazılı Başvuru (Dilekçe)
2- Mernis Sisteminde önceki ad ve soyadı bilgisi var ise belge düzenlenir.
3- Mernis Sisteminde önceki ad ve soyadı bilgisi yok ise Pasaportunun veya Yabancı Ülkeye ait Kimlik
Belgesinin Noter Tasdikli Tercümesi istenir. Mernis Sisteminde tamamlanır ve belge düzenlenir.
4- Önceki ad ve soyad bilgisinde hata olduğu tespit edilirse belgeler Genel Müdürlüğe intikal ettirilir.
15- 20 Dakika
25
ÇOK VATANDAŞLIK MÜRACAATI
1- İsteği belirten form dilekçe (Vat-12)
2- Nüfus cüzdanı veya örneği
3- Yabancı devlet vatandaşlığını hangi tarihte kazandığını gösterir kimlik bilgilerini içeren ve usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi
4- Yabancı devlet vatandaşlığını kazanma sırasında yabancı ad ve soyad alınmış ise bu durumu gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noterden tasdikli Türkçe tercümesi
1 Gün
26
BİLGİ EDİNME
1-Bilgi edinme başvuru formu veya dilekçe
İstenilen Bilgi Birim İçinde İse 15 Gün, Başka Birimlerle Yazışma Halinde 30 Gün
 
 
 
 
Not: Yukarıda belirtilen süreler, sistemin düzenli çalışması baz alınarak öngörülmüştür. Sistemsel veya donanımsal kaynaklı gecikmeler yaşanabilmektedir.
 
 
 
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
                   İlk Müracaat Mercii        :         Efeler İlçe Nüfus Müdürlüğü                                 İkinci Müracaat Mercii                  :         Efeler Kaymakamlığı
                   Ad Soyadı                       :         Edip KIZILTAŞ                                                     Adı Soyadı                                      :         Cemal ŞAHİN                                 
                   Unvanı                            :         İlçe Nüfus Müdürü                                                 Unvanı                                            :         Kaymakam
                   Telefon                           :         0 256 214 26 25                                                      Telefon                                            :         0 256 213 34 65           
                   Adres                              :         Hasanefendi Mah. 1904 Sk. No:2                           Adres                                              :         Efeler Mah. Hürriyet Bulv. No:17
                                                                     Efeler/ AYDIN                                                                                                                          Efeler/ AYDIN