T.C.
                                                          EFELER KAYMAKAMLIĞ
                          MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
 
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi
 1. Konusuna Göre;
 1. İlgili İdarenin Yazısı
 2. Mahkeme Kararı
 3. İdari para cezası tutanağı
 4. İlgilinin beyanı
15 DAKİKA
2
Teminat Alınması
 1. İhaleyi yapan kurumun yazısı
 2. Teminat olarak kabul edilecek değerler
15 DAKİKA
3
Kesin Teminat İadesi
 1. İhaleyi yapan kurumun ilişiksizlik yazısı
 2. Alındı belgesi
 3. SGK ilişiksizlik belgesi
 4. İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu bulunmadığına dair belge
 5. Nakit Teminatların iadesinde ilgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
45 DAKİKA
4
Geçici Teminat iadesi
 1. İhaleyi yapan kurumun iadeye ilişkin yazısı
 2. Alındı belgesi
 3. Nakit Teminatların iadesinde ilgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
 4. Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
45 DAKİKA
5
Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler
 1. Alındı belgesi
 2. İlgilinin iadenin veya mahkemenin iadeye ilişkin yazısı
 3. İlgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
 4. Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
 
 
 
1 SAAT
6
Mahsup belgesi niteliğinde muhasebe işlem fişi verilmesi
Kimlik numarasını veya vergi numarasını içerir dilekçe
10 DAKİKA
7
Emanet iade işlemleri
 1. İlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik numarasını içerir dilekçe
 2. Alındı belgesi (düzenlenmiş olması halinde)
 3. Gerekli hallerde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı
 4. Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
30 DAKİKA
8
Kaybedilen alındı belgesi için tasdikli suret verilmesi
 1. Dilekçe
 2. Gerekli hallerde gazete ilanı
1 SAAT
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamşanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat   :                                                                     İkinci Müracaat        :                    
İsim                 : Müdürlük Makamı                                      İsim                          : Kaymakamlık Makamı
Ünvanı            : Malmüdürü                                                 Ünvanı                      : Kaymakam
Adres              : Efeler Kaymakamlığı                                  Adres                        : Efeler Kaymakamlığı
Tel.                  : 0.256.214 65 20                                         Tel.                            : 0.256.213 66 67
Faks                 : 0.256.214 65 18                                        Faks                          : 0.256.215 06 72
e-posta            : sym09117@muhasebat.gov.tr                    e-posta                      :kaymakamlik@efeler.gov.tr