TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU
         
          Efeler Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği gelen şikayet dilekçeleri, ilgili Kanun ve bu Kanuna dayanılarak düzenlenen yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler doğrultusunda incelenerek, yasal süresi içerisinde sonuçlandırılmaktadır. 
        
        Efeler Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına 01 Ocak - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 14.711 adet tüketici başvurmuş olup, bu şikayetlerin 13.555 adedi Banka ve Bankacılık işlemleri ile ilgili, geri kalan 1.156 adedi ise Ayıplı Mal ve Hizmetler ile ilgilidir. 
        
        Efeler Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı, 2016 yılı içerisinde yapmış olduğu toplantılarda, 13.859 dosyayı karara bağlamıştır. Bu kararlardan 13.212 adedi Tüketici lehine, 647 adedi Tüketici aleyhine sonuçlanmıştır.