EFELER TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ 
2018 YILI FAALİYET RAPORU
 
 
 
      Efeler Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği gelen şikayet dilekçeleri, ilgili Kanun ve bu Kanuna dayanılarak düzenlenen yönetmelikler doğrultusunda incelenerek, yasal süresi içerisinde sonuçlandırılmaktadır.
 
        Efeler Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına 01 Ocak - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında 2.251 tüketici başvurmuştur.

      Tüketici Hakem Heyeti, 2018 yılı içerisinde 24 oturum halinde toplantı yapmış, 2.205 başvuru karara bağlanmıştır. Karara bağlanan başvuruların 1.218' i tüketici lehine, 955' i tüketici aleyhine, 32' si görevsizlik kararı ile sonuçlandırılmıştır.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.